Z troski o przyszłość

W dniach od 15 do 19 października odbyła się w Luján (Argentyna) Kapituła Duchowa Prowincji Rioplatense. Obecność franciszkanów w tym miejscu świata została zapoczątkowana w 1947 roku jako misja  Prowincji Padewskej. W 1989 roku misja przekształciła się w Prowincję Rioplatense, która obejmuje terytorium Argentyny i Urugwaju.

Do uczestnictwa w tej kapitule została zaproszona Delegatura Misyjna w Paragwaju, a także o. Prowincjał Prowincji Krakowskiej oraz przedstawiciel o. Generała. Tak więc w kapitule uczestniczyło w całości 37 braci: przedstawiciel Generała Zakonu o. Joaquín Ángel Agesta Cuevas, Prowincjał Prowincji Rioplatense o. Aldo Andrés Cúccaro oraz 28 współbraci z Argentyny i Urugwaju, Prowincjał Prowincji Krakowskiej o. Marian Gołąb, przełożony Delegatury w Paragwaju o. Jacek Orzeł oraz 6 współbraci z Paragwaju.

Naszemu spotkaniu, które miało charakter rekolekcji, przewodniczył współbrat z bratniego Zakonu Kaznodziejskiego, o. Edgardo Quintana. O. Edgardo jest Argentyńczykiem, jednak formację zakonną odbył w Paragwaju i tam też przez kilka lat pracował w duszpasterstwie.

Już sam skład uczestników Kapituły wskazuje na jej niezwykłość. Rzeczywiście Kapituła ta jest o tyle wyjątkowa, bo pochyla się nad kwestią przyszłości zarówno Prowincji Rioplatense jak i Delegatury Misyjnej w Paragwaju. Jest to w gruncie rzeczy Kapituła, która odbywa się z troski o przyszłość Zakonu w tym rejonie Ameryki Południowej, jest to Kapituła, która jak powiedział o. Joaquín jest „otwarciem drzwi”. W ostatnich latach pojawiła się w Kościele dość mocna tendencja łączenia mniejszych obecności w większe struktury kościelne i zakonne. Tę drogę pokonało już wiele zakonów, na przykład dominikanie, michalici czy redemptoryści. W roku 2015 Generał Zakonu o. Marco Tasca zaproponował połączenie Prowincji Rioplatense i Delegatury Misyjnej w Paragwaju. W odpowiedzi na tę propozycję bracia zebrani na Kapitule Duchowej usiłowali zarówno podczas rozmów publicznych, a także tych prowadzonych w kuluarach, zastanawiać się nad możliwością połączenia naszych obecności zakonnych, nad plusami i minusami, oczekiwaniami i obawami.

Na obecnym etapie nic jeszcze nie jest przesądzone. Zarysowuje się jednak pewna wizja, którą można przedstawić w postaci następującej mapy drogowej. W roku 2019 odbędzie się Kapituła Zwyczajna Prowincji Rioplatense, która najprawdopodobniej ustosunkuje się do możliwości przyłączenia Delegatury Misyjnej w Paragwaju. W roku 2020 należy się spodziewać jakiegoś stanowiska w tej samej sprawie podczas Kapituły Zwyczajnej Prowincji Krakowskiej. Od tych dwóch decyzji kapituł zależeć będzie połączenie lub jego brak. Trzeba tu dodać, że decyzje, które podejmą te Kapituły będą dopiero rozpoczęciem procesu łączenia się tych jednostek administracji zakonnej, zaś zakończenie tego procesu dziś trudno umieścić w czasie.

Dodajmy, że na podstawie bezpośredniego porozumienia Prowincjałów o. Marian Gołąb przekazał pewne uprawnienia w kwestii formacji Prowincjałowi z Argentyny. Jest to pierwszy wyraźny krok na drodze do połączenia. Dwa kolejne kroki wykonała Prowincja Rioplatense oddelegowując do pracy w Paragwaju o. Mario Correa jako wikariusza nowicjatu i o. Elio Rojas jako gwardiana klasztoru w Asiunción.

Kapituła Duchowa zakończyła się w piątek 19 października, natomiast w sobotę 20 października odbyło się w klasztorze w Moreno spotkanie Delegatury Misyjnej w Paragwaju. Po tym spotkaniu o. Prowincjał wraz z o. Delegatem i dwoma innymi współbraćmi pozostali, aby zapoznać się z niektórymi klasztorami w Argentynie i Urugwaju.

Bazylika Matki Bożej w Luján, argentyńska Częstochowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *