Tupãsy Ñe’ẽ

Trzydzieści lat, tyle właśnie trwa historia czasopisma „Tupãsy Ñe’ẽ”. „Tupãsy Ñe’ẽ” w języku guarani, w języku który jest kochany w Paragwaju, oznacza „Głos Matki Bożej”. Miesięcznik ten powstał dzięki o. Rufinow Oreckiemu, pierwszemu w Paragwaju misjonarzowi z prowincji krakowskich franciszkanów. Osobiście nadzorował on wydawanie i rozwój tego miesięcznika od chwili jego założenia w 1989 do roku 2005. Kolejni redaktorzy to: o. Mieczysław Wilk (2005-2009), o. Łukasz Samiec (2009-2011) i o. Andrzej Zbroja (2011-2017). Od roku 2017 redaktorem tej hiszpańskojęzycznej wersji „Rycerza Niepokalanej” jest pierwszy paragwajski kapłan w misji: o. Cristhian Riquelme.

7 grudnia 2019 roku odbyło się świętowanie 30 lat istnienia „Tupãsy Ñe’ẽ”. Była część modlitewna z Mszą świętą i adoracją, była część oficjalna z przemówieniami i wręczeniem okolicznościowych pamiątek, a także część rekreacyjna. W spotkaniu uczestniczyli także misjonarze, na czele z o. Jackiem Orłem, delegatem o. Prowincjała w Paragwaju.

Bardzo ważnym ogniwem tego dzieła, którym jest miesięcznik „Tupãsy Ñe’ẽ” jest sieć dystrybutorów, którzy odpowiadają za sprzedaż miesięcznika. Jest ich ponad dwustu. Dzięki nim ciągle udaje się sprzedawać czasopismo, choć w epoce Internetu jest to coraz bardziej trudne. Obecnie sprzedawanych jest miesięcznie 8.500 egzemplarzy. W jubileuszowym spotkaniu uczestniczyło około 120 dystrybutorów i każdy z nich otrzymał okolicznościowy upominek. Wśród dystrybutorów szczególne miejsce zajmuje brat Wincenty Kosiewicz, który z wielkim zaangażowaniem sprzedaje osobiście każdego miesiąca ponad 1500 egzemplarzy czasopisma.

Przy okazji warto spojrzeć na historyczne zdjęcia.

Spotkanie w 1989 roku podczas którego zdecydowano o tytule przyszłego czasopisma.
Okładka pierwszego numeru „Tupãsy Ñe’ẽ”.
Pierwsza grupa Rycerzy Niepokalanej w Paragwaju i jednocześnie pierwsi dystrybutorzy czasopisma.

I poniżej fotografie z aktualnego spotkania jubileuszowego.

Adoracja Najświętszego Sakramentu dla uczestników spotkania
Współbracia z delegatury misyjnej w Paragwaju uczestniczący w obchodach 30-lecia .
Tradycyjny taniec paragwajski

Dystrybutorzy, uczestnicy jubileuszowego spotkania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *